fbpx

Belysning til Bikuben Børnehus

Levering af komplet belysning til ny daginstitution i Roskilde.

I løbet af 2022 leverer vi den komplette belysningen til en ny daginstitution i Roskilde. Projektet er blandt andet udført med indbyggede cirkulære Tunable White armaturer der kan skifte farvetemperatur fra Varmt hvid 2700K og op til 6500K “Kold” hvidt lys.

Dette giver pædagoger og medarbejder et ekstra værkstøj og kan styrke børns indlærings evne og koncentration om en opgave.

Roskilde kommune skriver om projektet:

Nyt børnehus får fokus på indeklima og bæredygtighed

Børnehuset skal bygges på en 3000 m2 stor grund umiddelbart op til Roskilde Rådhus. Byggeriet får plads til 4 vuggestuegrupper og 4 børnehavegrupper med i alt 140 børn. Når det nye børnehus er klar i sommeren 2022, erstatter det de nuværende lejemål for daginstitutionerne Kastanjen og Spirrevippen, hvis bygninger bliver revet ned i forbindelse med et andet byggeprojekt ved Ringparken. ELINDCO startede som en tømrervirksomhed og har stadig en betydelig egenproduktion indenfor tømrer- og snedkerarbejde. Det vindende projekt udføres som en trækonstruktion, hvor de bærende dele opføres i CLT-elementer (Cross laminatet Timber) – et materiale, som i disse år vinder stor udbredelse bl.a. på grund af materialets bæredygtige kvaliteter. CLT-elementer, er lette at håndtere og understøtter derfor en effektiv byggeproces.

DGNB som design-driver

FN’s verdensmål er den røde tråd gennem projektet, og de verdensmål man har fokus på er omsat til en integreret del af udbuddet samt byggeprogrammet. Bæredygtighed er dermed et tydeligt og fælles mål, både under byggeriet og når huset er taget i brug.

Roskilde Byråd har tidligere vedtaget, at der i kommunale byggeprojekter skal ske en samlet vurdering af totaløkonomien for at minimere drifts- og anlægsudgifterne, set over hele bygningens levetid. Heri ligger samtidig en social og miljømæssig bæredygtighed og fokus på at reducere udledningen af CO2 og modvirke en negativ miljøpåvirkning i hele bygningens livscyklus. Man har valgt at bruge DGNB systemet for at kunne håndtere og fastholde dette fokus.

Bæredygtighedstanken er en af de helt grundlæggende præmisser bag designet af den 1.200 m2 nye integrerede daginstitution i Ringparken i Roskilde, som skal DGNB-certificeres med minimum guld. Derudover er målet at opnå den nye certificering DGNB Hjerte, hvor indeklimaet og brugskvaliteten af bygningen er i fokus. Bag målsætningen om DGNB Hjerte ligger ønsket om at skabe de bedst mulige og sundeste rammer for institutionens børn og voksne. Samtidig sætter DGNB-systematikken fokus på valget af materialer; herunder levetid, så Roskilde Kommune også i driftsøjemed får en institution med indbygget robusthed. I forbindelse med projekteringen og udførelsen sikrer DGNB-paradigmet bæredygtighed i forhold til kvalitet og ressourceforbrug i alle projektets faser. DGNB standarden måler også fx livscyklus af byggematerialer, transport, forbrug af ressourcer under og efter byggeriet, samt holdbarhed og muligheden for genbrug. Planen er at byggeriet, når det ikke anvendes længere, vil kunne anses som et klimavenligt materialelager for fremtidige byggerier i kommunen.

Fakta

  • Bygherre: Roskilde Kommune
  • Entreprenør: ELINDCO
  • Installatør: 2M-EL
  • Etageareal: 1600
  • Arkitekt: SKALA Arkitekter
  • Lokation: Roskilde
DOWNLOAD
System-One ApS   |   Kongevejen 200, st.   |   2830 Virum   |   Tlf. 44 44 44 75   |   info@system-one.dk

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag rabatter og nyheder som den første.